کوچه بلوط، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۲۳ تير ۱۳۹۷
بیست و هشت درخت بلوط زنده راهی زیبا به مزرعه بلوط (Oak Alley Plantation) در وچری لوئیزیانا (Vacherie, Louisiana) (یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است) بوجود آورده است. کوچه بلوط، در یک کشتزار نیشکر اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد و امروزه درهایش به عنوان اثر تاریخی ملی به روی عموم باز است.

OAK ALLEY

Twenty-eight live oak trees line the path to Oak Alley Plantation in Vacherie, Louisiana. Built as a sugarcane plantation in the early 19th century, Oak Alley is now open to the public as a National Historic Landmark