هم آغوشی خرس ها، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۱۳ آذر ۱۳۹۷

در یک روز بارانی دو خرس قهوه ای مشغول کُشتی گرفتن با یکدیگر بودند که نظر عکاسی به نام پاتریک ای. مارتین (Patrick A. Martin) به آن ها جلب شد و این گونه تصویر زیبای مقابل به ثبت رسید. در ابتدا به نظر می رسد که این خرس ها همدیگر را بغل کرده اند اما آقای مارتین این را تایید کرده است که آن دو در حال مجادله بودند و این لحظه عاشقانه، تنها یک خطا در دید است! 


BEAR HUG

Your Shot photographer Patrick A. Martin captured two bears while they were wrestling during a rainy day. Your Shot producer David Y. Lee remarked, I realize that these bears are wrestling, but I interpret this moment as a human one—that they are hugging. And that makes me smile