منو

تور گوا - 7 شب و 8 روز - هتل کنیل ورث - عالی گشت

تهران
گوا
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۷ شب
Oman Air ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
Oman Air ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک با تخت ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۵۰۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل کنیل ورث

Kenilworth Hotel
مشاهده نقشه Utorda, Salcete, 403713 Utorda, India
۰
تعداد نظرات ۰
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
سالن بدنسازی هتل کنیل ورث
رستوران هتل کنیل ورث
اتاق اسپا هتل کنیل ورث
اتاق هتل کنیل ورث
اتاق هتل کنیل ورث
سالن بدنسازی هتل کنیل ورث
اتاق اسپا هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
اتاق هتل کنیل ورث
اتاق هتل کنیل ورث
سالن بدنسازی هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
رستوران هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
سونا هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
رستوران هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث
رستوران هتل کنیل ورث
هتل کنیل ورث