منو

تور استانبول - 3 شب و 4 روز - هتل هیلتون پارکسا - عالی گشت

تهران
استانبول
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۳ شب
معراج ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
معراج ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق قیمت یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۳ شب و ۴ روز ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک با تخت ۷۵۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۸۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne
  شب اضافه ۱۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان - -

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل هیلتون پارکسا

Hilton Parksa
مشاهده نقشه Bayildim Cad, No:12, Macka, Besiktas, 34357 İstanbul, Turkey
۰
تعداد نظرات ۰
هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
اتاق هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
سرویس بهداشتی هتل هیلتون پارکسا
اتاق هتل هیلتون پارکسا
اتاق هتل هیلتون پارکسا
اتاق هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
اتاق هتل هیلتون پارکسا
سرویس بهداشتی هتل هیلتون پارکسا
اتاق هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
سرویس بهداشتی هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
سرویس بهداشتی هتل هیلتون پارکسا
رستوران هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا
لابی هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا
هتل هیلتون پارکسا