منو

تور باکو - 3 شب و 4 روز - هتل دیوان اکسپرس - آیسان پرواز پارس

تهران
باکو
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۳ شب
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق قیمت یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۳ شب و ۴ روز ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۱۸۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره - قیمت کودک با تخت ۶۹۵,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۲۹۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne
  شب اضافه ۱۱۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان - - -

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل دیوان اکسپرس

Divan Express Hotel
مشاهده نقشه Hasanoglu Street 15, AZ1030 Baku, Azerbaijan
۰
تعداد نظرات ۰
هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
سرویس بهداشتی هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
سرویس بهداشتی هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
سالن بدنسازی هتل دیوان اکسپرس
سالن بدنسازی هتل دیوان اکسپرس
سونا هتل دیوان اکسپرس
سونا هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
سرویس بهداشتی هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
اتاق هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
لابی هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
سالن بدنسازی هتل دیوان اکسپرس
لابی هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
هتل دیوان اکسپرس
لابی هتل دیوان اکسپرس
لابی هتل دیوان اکسپرس
رستوران هتل دیوان اکسپرس