منو

تور باکو - 3 شب و 4 روز - هتل قفقاز پوینت - آیسان پرواز پارس

تهران
باکو
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۳ شب
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق قیمت یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره - قیمت کودک با تخت ۶۹۵,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۲۹۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne
  شب اضافه ۱۳۵,۰۰۰ تومان ۲۳۵,۰۰۰ تومان - - -

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل قفقاز پوینت

Qafqaz Point
مشاهده نقشه Kazim Kazimzade Street 118-560, AZ1000 Baku, Azerbaijan
۰
تعداد نظرات ۰
هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
سرویس بهداشتی هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
سرویس بهداشتی هتل قفقاز پوینت
سرویس بهداشتی هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
سونا هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
لابی هتل قفقاز پوینت
لابی هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
سرویس بهداشتی هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
استخر هتل قفقاز پوینت
لابی هتل قفقاز پوینت
لابی هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت
لابی هتل قفقاز پوینت
سرویس بهداشتی هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
سالن بدنسازی هتل قفقاز پوینت
هتل قفقاز پوینت
رستوران هتل قفقاز پوینت
لابی هتل قفقاز پوینت
اتاق هتل قفقاز پوینت