منو

نرخ تور ۱۵۹ تور مطابق با جستجوی شما یافت شد

هتل
 کمترین قیمت
مابقی قیمت ها
هتل کنراد بسفر مقایسه

هتل کنراد بسفر

Conrad Istanbul Bosphorus

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۵ رتبه Tripadvisor: ۱۹۶ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
دیرین گشت نام آژانس atlasglobal atlasglobal BB / صبحانه ۶ شب ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل مونتانا هرا مقایسه

هتل مونتانا هرا

Montagna Hera Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۷ رتبه Tripadvisor: ۳۵۴ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل بیرول مقایسه

هتل بیرول

Birol Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۵ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل کایا مادرید مقایسه

هتل کایا مادرید

Kaya Madrid Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۷ رتبه Tripadvisor: ۶ از ۱۰۸۰ B&B استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرند لیزا مقایسه

هتل گرند لیزا

Grand Liza Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۳ رتبه Tripadvisor: ۹۵۰ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل سیتی پورت مقایسه

هتل سیتی پورت

The City Port Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸ رتبه Tripadvisor: ۵۰۸ از ۱۰۸۰ B&B استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرند میلان مقایسه

هتل گرند میلان

Grand Milan hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: ۸۳۵ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل توپکاپی سابنا مقایسه

هتل توپکاپی سابنا

Topkapi Sabena Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۶ رتبه Tripadvisor: ۹۷۹ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل آلفا مقایسه

هتل آلفا

Alfa Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۹ رتبه Tripadvisor: ۲۲۷ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل کارتن مقایسه

هتل کارتن

Cartoon Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷ رتبه Tripadvisor: ۹۰۷ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۸۰۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گلدن هیل مقایسه

هتل گلدن هیل

Golden Hill Istanbul

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: ۱۰۷۱ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل رامادا پلازا سیتی سنتر مقایسه

هتل رامادا پلازا سیتی سنتر

Ramada Plaza Istanbul City Center

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۲۷۵ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل بودو مقایسه

هتل بودو

Budo Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۴۳۶ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل مارمارا سیسلی مقایسه

هتل مارمارا سیسلی

The Marmara Sisli

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸ رتبه Tripadvisor: ۳۱۸ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل پرا تولیپ بای مولتون مقایسه

هتل پرا تولیپ بای مولتون

Pera Tulip by Molton Hotels

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۷ رتبه Tripadvisor: ۴۱۹ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل فرونیا مقایسه

هتل فرونیا

Feronya Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: ۴۳۴ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل آیکون مقایسه

هتل آیکون

Icon Istanbul Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۹۴۸ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
 هتل کاج مقایسه

هتل کاج

KAJ HOTEL İSTANBUL

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر مقایسه

هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر

Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۱ رتبه Tripadvisor: ۲۷۶ از ۱۰۸۷ هتل آپارتمان استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرند خلیج مقایسه

هتل گرند خلیج

Grand Hotel Halic

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۱ رتبه Tripadvisor: ۶۸۰ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هورگشت پارس نام آژانس قشم ایر قشم ایر BB / صبحانه ۳ شب ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
مطالب مرتبط + مشاهده همه