بازار شناور در اندونزی!

۱۹ دى ۱۳۹۶

 هریک از افراد داخل این قایق های کوچک، روز خود را در این بازار شناور می گذرانند و در انتهای روز برای رسیدن به خانه شان یا خود پارو می زنند و یا از زنجیره ای از قایق ها سواری می گیرند. آقای مائودودین ۳۸ ساله اهل جنوب بورنئو و کارمند دولت است و خودش به طور منظم از این بازار دیدن می کند. او می گوید نام این قایق های کوچک “جوکونگ” است و به طور سنتی دارای پارو هستند ولی به گزارش پرشین وی اگر به محلی بروند که بسیار از خانه شان دور است، معمولا به افرادی که دارای قایق بزرگتر هستند هزینه ای پرداخت می کنند تا آنها را بکشند.

قایق های بزرگتر معمولا می توانند ۲۰ قایق کوچکتر را بکشند و قایق های کوچکتر اغلب حاوی غذا، میوه، ماهی و سبزیجات هستند.

بازار تره بار شناور در اندونزی فروشندگان، خریداران و تاجران سوار بر قایق های خود می شوند و در روی آب، امور خرید و فروش خود را انجام میدهند. تصاویری که در زیر ملاحظه می کنید توسط عکاسی به نام فائوزان مائودودین و از بازار شناور لوک بینتان در جنوب بورنئو، بازار تره بار شناور در اندونزی فروشندگان، خریداران و تاجران سوار بر قایق های خود می شوند و در روی آب، امور خرید و فروش خود را انجام میدهند. 

تصاویری که در زیر ملاحظه می کنید توسط عکاسی به نام فائوزان مائودودین و از بازار شناور لوک بینتان در جنوب بورنئو، اندونزی تهیه شده و نمایی از زندگی روزمره مردمی را نشان می دهد که ساعت های روز خود را به خرید و فروش میوه و تره بار روی رودخانه می گذرانند.