کابوی آمریکایی، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۲۳ آبان ۱۳۹۷

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک در یکی از صبحگاه های دلپذیر در ایالت وایومینگِ آمریکا عکاسی شده است. یکی از گله بان های آمریکایی یا همان طور که میان مردم رایج است، کابوی های آمریکایی را در این تصویر می بینید که بر سر آخرین اسب از گله صدتایی اسب ها فریاد می کشد و این حیوان را به سمت مسیر درست هدایت می کند.

MORNING AT THE RANCH

The sun rises over a ranch in Shell, Wyoming as a cowboy wrangles one of the last stragglers from a herd of over 100 horses during a morning roundup