زمین فوتبالی منحصر بفرد در هنینگز ور، نروژ

۰۱ بهمن ۱۳۹۶

در روستای هنینگز ور نروژ زمین فوتبالی وجود دارد که به سختی می توان اسم آنرا یک ورزشگاه نامید، جای نشستن ندارد، فقط چند متر آسفالت دارد و بیشتر برای فوتبالیست های آماتور استفاده میشود.

2

این زمین فوتبال در یک جزیره سنگی قرار دارد، با دیدی باز از قله های ناهموار و دریا.

ظرفیت پایین این زمین فوتبال به خوبی جوابگوی جمعیت 500 نفری روستای هنینگز ور است.

چمن های این زمین فوتبال مصنوعی و دارای پروژکتور به منظور روشن نگاه داشتن زمین هنگام شب است.