منو

نرخ تور ترکیه ۴۲ تور مطابق با جستجوی شما یافت شد

هتل
 کمترین قیمت
مابقی قیمت ها
هتل توپکاپی سابنا مقایسه

هتل توپکاپی سابنا

Topkapi Sabena Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۶ رتبه Tripadvisor: ۹۷۹ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور

آویسا الهه باستان

هتل سلطان مقایسه

هتل سلطان

hotel Sultan

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۵ رتبه Tripadvisor: ۸۱۰ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل آلفا مقایسه

هتل آلفا

Alfa Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۹ رتبه Tripadvisor: ۲۲۷ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل آل سیزنز مقایسه

هتل آل سیزنز

All Seasons Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۸ رتبه Tripadvisor: ۷۲۴ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل مارینم مقایسه

هتل مارینم

Marinem Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۷ رتبه Tripadvisor: ۱۰۴۷ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر مقایسه

هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر

Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۱ رتبه Tripadvisor: ۲۷۶ از ۱۰۸۷ هتل آپارتمان استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور

آویسا الهه باستان

هتل کلاس مقایسه

هتل کلاس

Klas Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۵ رتبه Tripadvisor: ۵۵۴ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل فرونیا مقایسه

هتل فرونیا

Feronya Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: ۴۳۴ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل ریوا تقسیم مقایسه

هتل ریوا تقسیم

Riva Hotel Taksim

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۵ رتبه Tripadvisor: ۶۳۲ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور

آویسا الهه باستان

هتل گرند میلان مقایسه

هتل گرند میلان

Grand Milan hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: ۸۳۵ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
آویسا الهه باستان نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۷ شب ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرند لیزا مقایسه

هتل گرند لیزا

Grand Liza Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۳ رتبه Tripadvisor: ۹۵۰ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
آویسا الهه باستان نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۷ شب ۲,۸۰۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل کایا مادرید مقایسه

هتل کایا مادرید

Kaya Madrid Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۷ رتبه Tripadvisor: ۶ از ۱۰۸۰ B&B استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
آویسا الهه باستان نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۷ شب ۲,۸۱۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل کوناک تقسیم مقایسه

هتل کوناک تقسیم

Konak Hotel Taksim

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸ رتبه Tripadvisor: ۳۸۱ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل سورملی مقایسه

هتل سورملی

Surmeli Istanbul Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۷ رتبه Tripadvisor: ۵۳۹ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل توپکاپی مقایسه

هتل توپکاپی

Hotel Topkapı

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۲ رتبه Tripadvisor: ۷۶۴ از ۱۰۸۰ B&B استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
آویسا الهه باستان نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۷ شب ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گلدن ایج مقایسه

هتل گلدن ایج

Golden Age Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: قابل قبول ۶.۸ رتبه Tripadvisor: ۸۹۲ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل آل این مقایسه

هتل آل این

All Inn Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: ۵۰۹ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
آویسا الهه باستان نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۷ شب ۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل لارس پارک مقایسه

هتل لارس پارک

Lares Park Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۷ رتبه Tripadvisor: ۳۰۲ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور

آویسا الهه باستان

هتل زوریخ مقایسه

هتل زوریخ

Hotel Zurich

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۷ رتبه Tripadvisor: ۵۴۲ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرند اونال مقایسه

هتل گرند اونال

Grand Unal Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۲ رتبه Tripadvisor: ۸۶۵ از ۱۱۶۹ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
آویسا الهه باستان نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۷ شب ۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرند جواهر مقایسه

هتل گرند جواهر

Grand Cevahir Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۶ رتبه Tripadvisor: ۵۸۶ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور

آویسا الهه باستان

هتل تایتانیک سیتی مقایسه

هتل تایتانیک سیتی

Titanic City Taksim

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۲۹۳ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور

آویسا الهه باستان

هتل پوینت مقایسه

هتل پوینت

Point Hotel Taksim

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۳۱۱ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل بیز جواهر مقایسه

هتل بیز جواهر

Biz Cevahir Hotel

استانبول، ترکیه، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۷۶ از ۱۱۶۸ هتل استانبول تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
سلام پرواز نام آژانس ایران ایر ایران ایر BB / صبحانه ۴ شب ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
بهترین تورهای ترکیه را در سایت تورادوایزر میتوانید بررسی کنید. می توانید اطلاعات مربوط به پکیج های تور ترکیه را بخوانید، قیمت تورهای آژانس های مختلف را بررسی و مقایسه کنید، تور مورد نظر خود را انتخاب و سپس اقدام به رزرو تور ترکیه کنید. همچنین این را نیز به شما اطمینان می دهیم که قیمت پکیج های تور ترکیه از برترین آژانس های مسافرتی را هر روز از تور های ارزان ترکیه گرفته تا تور های لوکس ترکیه در سایت تورادوایزر برای شما به روزرسانی خواهیم کرد تا روزانه بتوانید قیمت تور ترکیه را مشاهده و دنبال کنید.