منو

نرخ تور باتومی ۲۱ تور مطابق با جستجوی شما یافت شد

هتل
 کمترین قیمت
مابقی قیمت ها
هتل هیل تاپ مقایسه

هتل هیل تاپ

Hotel Hilltop

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: فوق العاده ۹.۴ رتبه Tripadvisor: ۹۵ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل آپارتمان ماری مقایسه

هتل آپارتمان ماری

Mari Batumi Apartment

باتومی، گرجستان نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل لایک مقایسه

هتل لایک

Hotel like

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: فوق العاده ۹.۲ رتبه Tripadvisor: ۲۴۹ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل آپارتمان ماری مقایسه

هتل آپارتمان ماری

Mari Batumi Apartment

باتومی، گرجستان نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل پولو مقایسه

هتل پولو

Hotel Polo

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: ۲۲۰ از ۶۵۹ Special Lodging تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل جرجین مقایسه

هتل جرجین

Georgian Hotel

باتومی، گرجستان نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل وایت پالاس مقایسه

هتل وایت پالاس

White Palace

تفلیس، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل جرجین مقایسه

هتل جرجین

Georgian Hotel

باتومی، گرجستان، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل اوراسیا مقایسه

هتل اوراسیا

Eurasia Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۱۷۴ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
 هتل پرایم مقایسه

هتل پرایم

Prime Batumi hotel

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۱ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل دالیدا مقایسه

هتل دالیدا

Hotel Dalida

تفلیس، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۵ رتبه Tripadvisor: ۷۶ از ۱۶۹ نامشخص تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
 هتل پرایم مقایسه

هتل پرایم

Prime Batumi hotel

باتومی، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۱ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل دریم هیل تراس مقایسه

هتل دریم هیل تراس

Dream Hill Terrace Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۹ رتبه Tripadvisor: ۳۱۶ از ۷۳۷ Special Lodging تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل مارانی مقایسه

هتل مارانی

Marani Hotel

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل کلومبی مقایسه

هتل کلومبی

Hotel Colombi

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۹۲ از ۱۳۷ هتل تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل لگاسی مقایسه

هتل لگاسی

Hotel Batumi Legacy

باتومی، گرجستان نمره Booking: خوب ۷.۵ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
وانیلا اسکای گرجستان مقایسه

وانیلا اسکای گرجستان

Vanilla Sky Georgia

ناتاختاری، تفلیس، گرجستان نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: ۲ از ۴ Special Lodging ناتاختاری تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل جیل مقایسه

هتل جیل

Hotel Jeal

باتومی، گرجستان نمره Booking: فوق العاده ۹.۳ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گرمی مقایسه

هتل گرمی

Hotel Gremi

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: نا مشخص ۰ رتبه Tripadvisor: ۷۶ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل الیک مقایسه

هتل الیک

Alik Batumi hotel

باتومی، گرجستان نمره Booking: امتیاز زیر ۶ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل بیاموند مقایسه

هتل بیاموند

Hotel Beaumonde

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۴ رتبه Tripadvisor: ۱۳۰ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل وانیلا مقایسه

هتل وانیلا

Hotel Vanilla

باتومی، گرجستان نمره Booking: خوب ۷.۳ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل بست وسترن تفلیس آرت مقایسه

هتل بست وسترن تفلیس آرت

Best Western Tbilisi Art Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۴ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل اسکای-جی مقایسه

هتل اسکای-جی

Sky-G Hotel

باتومی، گرجستان نمره Booking: خوب ۷.۹ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل گراکو متخی مقایسه

هتل گراکو متخی

Grako Metekhi Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۷ رتبه Tripadvisor: ۱۷۳ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل الیک مقایسه

هتل الیک

Alik Batumi hotel

باتومی، گرجستان نمره Booking: امتیاز زیر ۶ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل ایوریا این مقایسه

هتل ایوریا این

Iveria Inn Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۱۰۲ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل اسپوتنیک مقایسه

هتل اسپوتنیک

Sputnik Hotel Batumi

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۷۷ از ۱۹۶ B&B تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل هالیدی این مقایسه

هتل هالیدی این

Holiday Inn Tbilisi

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۱۰ از ۱۳۷ هتل تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل اسپوتنیک مقایسه

هتل اسپوتنیک

Sputnik Hotel Batumi

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۷۷ از ۱۹۶ B&B تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل مرکور تفلیس اولد تاون مقایسه

هتل مرکور تفلیس اولد تاون

Mercure Tbilisi Old Town

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: عالی ۸.۷ رتبه Tripadvisor: ۵ از ۱۳۷ هتل تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل اسپوتنیک مقایسه

هتل اسپوتنیک

Sputnik Hotel Batumi

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۷۷ از ۱۹۶ B&B تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل پریفرنس مقایسه

هتل پریفرنس

Hotels & Preference Hualing Tbilisi

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: عالی ۸.۶ رتبه Tripadvisor: ۴۳ از ۱۳۷ هتل تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل اینتوریست مقایسه

هتل اینتوریست

Hotel Intourist Palace

باتومی، گرجستان نمره Booking: خوب ۷.۹ رتبه Tripadvisor: ۱۶ از ۴۱ هتل تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل تفلیس ماریوت مقایسه

هتل تفلیس ماریوت

Tbilisi Marriott Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خوب ۷.۹ رتبه Tripadvisor: ۶ از ۱۳۷ هتل تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل ویندهام مقایسه

هتل ویندهام

Wyndham Batumi

باتومی، گرجستان نمره Booking: فوق العاده ۹.۲ رتبه Tripadvisor: تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل آیوتا مقایسه

هتل آیوتا

IOTA Hotel Tbilisi

تفلیس، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۷۰ از ۱۳۷ هتل تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل ایفوریا مقایسه

هتل ایفوریا

Euphoria Batumi Hotel

باتومی، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۸ از ۴۱ هتل باتومی تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل رادیسون بلو مقایسه

هتل رادیسون بلو

Radisson Blu Iveria Hotel

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۲ رتبه Tripadvisor: ۴ از ۱۳۷ هتل تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل رادیسون بلو مقایسه

هتل رادیسون بلو

Radisson Blu Hotel Batumi

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۳ از ۴۱ هتل تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
هتل بیلتمور مقایسه

هتل بیلتمور

The Biltmore Hotel Tbilisi

تفلیس، گرجستان، آسیا نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۱۰۲ از ۵۶۲ B&B تفلیس تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
هتل رادیسون بلو مقایسه

هتل رادیسون بلو

Radisson Blu Hotel Batumi

باتومی، گرجستان نمره Booking: خیلی خوب ۸.۳ رتبه Tripadvisor: ۳ از ۴۱ هتل تعداد نظرات : ۰ , امتیاز: ۰
پارمیس سیر نام آژانس Zagros Airlines Zagros Airlines BB / صبحانه ۴ شب BB / صبحانه ۳ شب ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان قیمت تور هر نفر از دو نفر (بزرگسال) مشاهده جزئیات تور
بهترین تورهای باتومی گرجستان را در سایت تورادوایزر میتوانید بررسی کنید. باتومی یکی از شهر های گرجستان است. می توانید اطلاعات مربوط به پکیج های تور باتومی گرجستان را بخوانید، قیمت تورهای آژانس های مختلف را بررسی و مقایسه کنید، تور مورد نظر خود را انتخاب و سپس اقدام به رزرو تور باتومی گرجستان کنید. همچنین این را نیز به شما اطمینان می دهیم که قیمت پکیج های تور باتومی گرجستان از برترین آژانس های مسافرتی را هر روز از تور های ارزان باتومی گرجستان گرفته تا تور های لوکس باتومی گرجستان در سایت تورادوایزر برای شما به روزرسانی خواهیم کرد تا روزانه بتوانید قیمت تور باتومی گرجستان را مشاهده و دنبال کنید.