منو

تور گوا - 7 شب و 8 روز - هتل آلیلا دیوا - عالی گشت

تهران
گوا
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۷ شب
Oman Air ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
Oman Air ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک با تخت ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۵۰۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل آلیلا دیوا

Alila Diwa Hotel
مشاهده نقشه Adao Waddo, 403713 Majorda, India
۰
تعداد نظرات ۰
هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا
رستوران هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
استخر هتل آلیلا دیوا
استخر هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
رستوران هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
رستوران هتل آلیلا دیوا
رستوران هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
سرویس بهداشتی هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
کیدز کلاب هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
استخر هتل آلیلا دیوا
استخر هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا
استخر هتل آلیلا دیوا
هتل آلیلا دیوا
استخر هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا
اتاق هتل آلیلا دیوا