منو

تور پکن, شانگهای - 7 شب و 8 روز - هتل اینترنشنال, هتل رگال اینترنشنال - عالی گشت

تهران
پکن - شانگهای
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۴ شب - BB / صبحانه ۳ شب
هواپیمایی قطر ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
هواپیمایی قطر ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک با تخت ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۷۹۵,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل اینترنشنال

Beijing International Hotel
مشاهده نقشه No.9 Jiangguo Mennei Street, Dongcheng, 100005 Beijing, China
۰
تعداد نظرات ۰
هتل اینترنشنال
هتل اینترنشنال پکن
هتل اینترنشنال پکن
هتل اینترنشنال پکن
هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق بازی هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
استخر هتل اینترنشنال پکن
آرایشگاه هتل اینترنشنال پکن
اتاق بازی هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
هتل اینترنشنال پکن
رستوران هتل اینترنشنال پکن
استخر هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
اتاق هتل اینترنشنال پکن
لابی هتل اینترنشنال پکن
اطلاعات بیشتر هتل

مقایسه هتل رگال اینترنشنال

Regal International
مشاهده نقشه 516 Hengshan Road., Xuhui, 200030 Shanghai, China
۰
تعداد نظرات ۰
هتل رگال اینترنشنال
files-hotels-30340[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
لابی هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
رستوران هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
سالن بدنسازی هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
استخر هتل رگال اینترنشنال
رستوران هتل رگال اینترنشنال
رستوران هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
لابی هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
لابی هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
سرویس بهداشتی هتل رگال اینترنشنال
سرویس بهداشتی هتل رگال اینترنشنال
استخر هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
هتل رگال اینترنشنال
اتاق هتل رگال اینترنشنال
اطلاعات بیشتر هتل