منو

تور هوشی مین, هانوی, کشتی کروز - 7 شب و 8 روز - هتل رکس سایگون, هتل ملیا, کشتی کروز - عالی گشت

تهران
هوشی مین - هانوی - کشتی کروز
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۴ شب - BB / صبحانه ۲ شب - FB / صبحانه ۱ شب
هواپیمایی قطر ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
هواپیمایی قطر ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک با تخت ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۷۵۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل رکس سایگون

Rex Saigon Hotel
مشاهده نقشه 141 Nguyen Hue Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
۰
تعداد نظرات ۰
هتل رکس سایگون
هتل رکس سایگون
سالن بدنسازی هتل رکس سایگون
رستوران هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
هتل رکس سایگون
رستوران هتل رکس سایگون
رستوران هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
هتل رکس سایگون
استخر اتاق هتل رکس سایگون
استخر اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
سرویس بهداشتی اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
سرویس بهداشتی اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
لابی اتاق هتل رکس سایگون
رستوران اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
رستوران اتاق هتل رکس سایگون
اتاق اتاق هتل رکس سایگون
اتاق هتل رکس سایگون
سرویس بهداشتی اتاق هتل رکس سایگون
اطلاعات بیشتر هتل

مقایسه هتل ملیا

Melia Hanoi Hotel
مشاهده نقشه 44B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
۰
تعداد نظرات ۰
هتل ملیا
سرویس بهداشتی هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
استخر هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
سالن بدنسازی هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
سرویس بهداشتی هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
اتاق هتل ملیا هانوی
لابی هتل ملیا هانوی
سرویس بهداشتی هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
اتاق هتل ملیا هانوی
اتاق هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
لابی هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
لابی هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
اتاق هتل ملیا هانوی
اتاق هتل ملیا هانوی
رستوران هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
هتل ملیا هانوی
سرویس بهداشتی هتل ملیا هانوی
اتاق هتل ملیا هانوی
اطلاعات بیشتر هتل

مقایسه کشتی کروز

Cruise Ship
Hon Gai Wharf, Ha Long, Vietnam
۰
تعداد نظرات ۰
کشتی کروز
کشتی کروز
سونا کشتی کروز
کشتی کروز
کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
سرویس بهداشتی کشتی کروز
سرویس بهداشتی کشتی کروز
سرویس بهداشتی کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
اتاق کشتی کروز
لابی کشتی کروز
کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
files-hotels-60836619[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
رستوران کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
files-hotels-69566866[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
رستوران کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
کشتی کروز
کشتی کروز
رستوران کشتی کروز
کشتی کروز
اطلاعات بیشتر هتل