منو

تور باکو - 3 شب و 4 روز - هتل کمپینسکی بادام در - آیسان پرواز پارس

تهران
باکو
سرویس هتل/تور
BB / صبحانه ۳ شب
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق قیمت یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۳ شب و ۴ روز ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره - قیمت کودک با تخت ۶۹۵,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۲۹۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne
  شب اضافه ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان - - -

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل کمپینسکی بادام در

Kempinski Badamdar Hotel
مشاهده نقشه M.Mushfig Street 1C, AZ1006 Baku, Azerbaijan
۰
تعداد نظرات ۰
هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
لابی هتل کمپینسکی بادام در
اتاق اسپا هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
رستوران هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
سرویس بهداشتی هتل کمپینسکی بادام در
سرویس بهداشتی هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
استخر هتل کمپینسکی بادام در
استخر هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
اتاق اسپا هتل کمپینسکی بادام در
استخر هتل کمپینسکی بادام در
سالن بدنسازی هتل کمپینسکی بادام در
سالن بدنسازی هتل کمپینسکی بادام در
سونا هتل کمپینسکی بادام در
لابی هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
استخر هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
سرویس بهداشتی هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
سرویس بهداشتی هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
سرویس بهداشتی هتل کمپینسکی بادام در
اتاق هتل کمپینسکی بادام در
رستوران هتل کمپینسکی بادام در
رستوران هتل کمپینسکی بادام در
رستوران هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
لابی هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
رستوران هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام در
هتل کمپینسکی بادام درهتل کمپینسکی بادام در
استخر هتل کمپینسکی بادام در