منو

تور قوسار - 3 شب و 4 روز - هتل زیرو فیت - آیسان پرواز پارس

تبریز
قوسار
سرویس هتل/تور
HB / صبحانه ۳ شب
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره - قیمت کودک با تخت ۸۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۲۹۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل زیرو فیت

Zirve Fit Hotel
مشاهده نقشه KP29 Qusar-Leze, Motor Road, AZ3800 Shahdag, Azerbaijan
۰
تعداد نظرات ۰
هتل زیرو فیت
اتاق هتل زیرو فیت
اتاق هتل زیرو فیت
اتاق هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
لابی هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
کیدز کلاب هتل زیرو فیت
کیدز کلاب هتل زیرو فیت
کیدز کلاب هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
رستوران هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
کیدز کلاب هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
files-hotels-41016466[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-41016470[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-41016472[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-41016473[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136798[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136800[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136802[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136805[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136809[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136812[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136814[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44136816[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44137471[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44137472[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44137473[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-44137478[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت
هتل زیرو فیت