منو

تور قوسار - 3 شب و 4 روز - هتل شاهدگ ریزورت اسپا - آیسان پرواز پارس

تبریز
قوسار
سرویس هتل/تور
HB / صبحانه ۳ شب
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
آتا ۰۰:۰۰ شماره پرواز : -
نوع اتاق یک بزرگسال از دو نفر یک بزرگسال ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت نوزاد
 دو تخته / Plaza View ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره - قیمت کودک با تخت ۸۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۲۹۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne
 دو تخته / Moution View ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر از دو نفر بزرگسال در اتاق دو نفره ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان قیمت یک نفر بزرگسال در اتاق دو نفره - قیمت کودک با تخت ۸۹۰,۰۰۰ تومان قیمت کودک بدون تخت ۲۹۰,۰۰۰ تومان VN_babyBedPriceEachOne

مشاهده جزئیات تور

مقایسه هتل شاهدگ ریزورت اسپا

Shahdag Resort SPA Hotel
مشاهده نقشه KP29 Qusar-Leze, Motor Road, AZ3800 Shahdag, Azerbaijan
۰
تعداد نظرات ۰
هتل شاهدگ ریزورت اسپا
files-hotels-26176674[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
files-hotels-26176676[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
اتاق هتل شاهدگ ریزورت اسپا
files-hotels-26176685[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
اتاق هتل شاهدگ ریزورت اسپا
files-hotels-26176688[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
اتاق هتل شاهدگ ریزورت اسپا
سرویس بهداشتی هتل شاهدگ ریزورت اسپا
اتاق هتل شاهدگ ریزورت اسپا
سرویس بهداشتی هتل شاهدگ ریزورت اسپا
اتاق هتل شاهدگ ریزورت اسپا
اتاق هتل شاهدگ ریزورت اسپا
رستوران هتل شاهدگ ریزورت اسپا
رستوران هتل شاهدگ ریزورت اسپا
رستوران هتل شاهدگ ریزورت اسپا
files-hotels-31355056[a2dc1e15e3eea0053f26792ddc381474].jpg
رستوران هتل شاهدگ ریزورت اسپا
هتل شاهدگ ریزورت اسپا
هتل شاهدگ ریزورت اسپا
اتاق اسپا هتل شاهدگ ریزورت اسپا
هتل شاهدگ ریزورت اسپا
هتل شاهدگ ریزورت اسپا
استخر هتل شاهدگ ریزورت اسپا
هتل شاهدگ ریزورت اسپا