خوشی خالص، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

عکاس حرفه ای نشنال جئوگرافیک، آنا دی کارترت برای سفر و کمک های خیرخواهانه به روستای بوکویو (Bukoyo) در اوگاندا رفته بود. او در این روستا چند ماهی را در نوانخانه ای می گذراند و به بچه های یتیم یاری میرساند. این عکس نیز از خاطرات سفر آنا به اوگاندا است که این عکاس درباره اش می گوید:

با بچه ها برای برداشت ذرت به مزرعه رفته بودیم و در اطراف گشتی هم می زدیم. وقتی من و بچه ها در راه برگشت از جلوی خانه ای می گذشتیم، چشمم به این خانم افتاد که عبور بچه ها را تماشا می کرد. همین طور که دوربین دور گردنم بود و بی هدف عکاسی می کردم، این زن را درون کادرم جا دادم و در همین وقت نگاهش به من افتاد. از دیدن آن که می خواهم از او عکس بگیرم زیر خنده زد و بی نهایت خوشحال شد....

برچسب‌ها : نشنال جئوگرافیک