آب های طلایی، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

هنوز لحظاتی از طلوع آفتاب نمی گذشت که برایان آمور خودش را سوار بر قایق در میان غارهای مرمرین کشور شیلی یافت... آمور، عکاس حرفه ای و یک ماجراجوی آمریکایی تبار است که سفرهای زیادی را پشت سر گذاشته است. برایان درباره این عکس و داستانش می گوید:

پس از اتوبوس سواری های پشت سر هم و هیچهایک های مداوم و عبور از مرز، رسیدن به چنین بهشتی غیر قابل وصف است. درست همین لحظات سخت بودند که ارزش و هیجان سفر را رقم زدند.