بیرون از دریا، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

در ساحل بین توآن ماهیگیران ویتنامی را می بینید که قایق مخصوص و گِردشان را از آب دریا بیرون می کشند. این قایق ها با نام کراکل (Coracle) شناخته می شوند. هدایت این قایق ها دشوار است و لازم است ماهیگیر سلامت فیزیکی و مهارت های ویژه ای برای حفظ تعادلش به کار بگیرد.


OUT TO SEA

On the beach of Binh Thuan, a coastal central province of Vietnam, fishermen push their boat, called a coracle, out to sea. Your Shot photographer Tran Tuan Viet explains, Fishermen who navigate the coracle must have excellent health and special skills to keep the boat balanced by high waves and precise operation