خوک پرجنب و جوش، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تررا فاندریست، از عکاسان حرفه ای نشنال جئوگرافیک این عکس را در زمان بازدید از همسایه گانش در ایالت آرکانزاس آمریکا به ثبت رسانده است. تررا درباره آن روز میگوید:

دوستانمان علاوه بر دیگر حیوانات، از این خوک هم برای شرایط بخصوصش نگه داری میکردند. این 
خوک بیشتر شبیه حیوانی خانگی‌ بود که از قضا توجه ویژه ای هم بهش داشتند. جالب آن که پسر کوچکم به محض دیدنش عاشقش شد و نمی توانست از او دست بکشد. زمانی که روی زمین نشستم تا از این ماده خوک و پسرم عکس بگیرم، سگ خانواده که روی این ماده خوک بسیار حساس بود، تمام وقت مرا زیر نظر داشت.


WIGGLY PIG
Your Shot photographer Terra Fondriest snapped this picture in the Arkansas Ozarks while visiting some neighbors who raise pigs. "One of them has become like a pet dog because they had to keep it at the house and care for it special," she explains. My son couldn't get enough of it. Their dog Chewy, who is coming to check me out here, is very protective of Miss Piggy