جذبه مردانه، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۲۱ خرداد ۱۳۹۷
عکاس حرفه ای نشنال جئوگرافیک، تیم برایان، در طول گشت و گذارهایش در پارک ملی سرنگتی کشور تانزانیا، به این شیر نر برخورد کرده است. تیم برایان درباره آن روز می گوید: هیچ وقت نگاه پر جذبه این شیر نر را فراموش نخواهم کرد. پارک ملی سرنگتی یکی از بزرگترین زیستگاه های شیر در جهان با بیش از ۲۵۰۰ قلاده شیر است.

THE MALE GAZE

Your Shot photographer Tim Bryan made eye contact with this male lion in Serengeti National Park, Tanzania. "I will never forget his piercing gaze," he says. With more than 2,500 lions living in its borders, the park is one of the largest lion refuges in the world