شکار روز، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

در کویت، یک مرغ ماهی خوار یا حَواصیل را مشاهده میکنید که بعد از شکار طعمه خود، راضی و متوقف میشود. در این عکس از تکنیک نوردهی طولانی برای نشان دادن حرکت آب استفاده شده استاین عکس را عمر الاسم، عکاس حرفه ای نشنال جئوگرافیک ثبت کرده است.